IMAM HÜSEYN -2

Elm

4 545

IMAM HÜSEYN -2HİCRƏTİN 4-CÜ İLİ, ŞABAN AYININ 3-DƏ MƏDİNƏDƏ İMAN ƏLİ(Ə) İLƏ HƏZRƏTİ FATİMƏNİN(Ə) İkini oğulları dünyaya gəlir.

Uşağın adını Hüseynqoyurlar.MəhəmmədPeyğəmbər(s.ə.s.) oğlannəvəsinin doğum xəbərini eşidən kimi tələsik qızının evinə yollanır.Əziz Peyğəmbərimiz sevgi dolu baxışlarla körpəyə baxıb sağ qulağına Azan, sol qulağına İqamə oxuyur.
SƏBİR KASASI DOLDU
O vaxtlar Xilafətə rəhbərliyi zor və fitnə yolu ilə ələ keçirən vəİslamın qatı düşmənlərindən olan əbu süfyanın oğlu Müaviyə adlı bir münafiq başçılıq edirdi. Bu həmin dövr idi ki, İmam Həsən(ə) xaincəsinə zəhərləndirilib-öldürülür, zəmiyyətdə zülm hökm sürürdü. İmam Həsən(ə0 dözüm göstərməyə məcbur edən qardaşı tərəfindən bağlanan sülh sazişi idi. lakin Müaviyənin oğlu Yezid xəlifə elan olunmaqla sazişi ilk olaraq məhz Müaviyə pozur. Belə ki, sazişin maddələrinin birində Müaviyə tərəfindən xəlifəliyin öz övladına ötürülməyəcəyi göstərildi.İmam Hüseyn (ə) öz kiçik dəstəsi ilə (bəzi məlumatlara görə, onun dəstəsində 72 nəfər var idi) Yezidin böyük ordusuyla üz-üzə gəlir və 54 yaşında faciəvi şəkildə şəhid olur. Onun başını kəsib, amansızcasına insanlara nümayiş edirlər. Bu dəhşətli səhnəninşahidi olan Həzrəti Hüseynin (ə) əsirliyə düşən bacısı Zeynəb fəryad qopararaq belədeyir: "Ya Məhəmməd! Ey göydəki mələklərin salavat göndərdiyi insan! Bax, bu qarşımdakı dəlik-deşik edilən, parça-parça olan, başı bədənindən ayrılan, qan içində yatansənin Hüseynindir! Ya Məhəmməd! Qızların əsir edilib, nəslinqətlə yetirilib!..". İmam Hüseynin (ə) bütün yaxınları, ailəsi, hətta südəmər körpəsi belə öldürülür. Sağ qalanlar isə əsirliyə düşür. Onların arasında Həzrət Hüseynin (ə) 22 yaşlı oğlu, dördüncü İmam Zeynal Abidin (ə) də olur.İmam Hüseynin (ə) ölümündən sonra xalq Yezid hakimiyyətinin əsl üzünü görür və İmama qarşı çıxılanların çoxu Həzrət Hüseyn(ə) ailəsinin tərəfinə keçir. İmam Hüseynin (ə) ölümündən sonra oğlu İmam zeynal-Abidin (ə) onun ardıcıllarının lideri və imamı olur.
UNUDULMAYAN
Maraqlıdır ki, İmam Hüseynin (ə) Qətlə yetiriləcəyi haqda hələ öncədən sevimli Peyğəmbərimiz (s.ə.s), hətta İmam Həsən (ə) də xəbər verib. Bəzi rəvayətlərə görə, Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) İmam Hüseyn (ə) anadan olan gün nəvəsinin Kərbəlada şəhid olacağını söyləyib. Ancaq İmam Hüseyn (ə) Allah yolunda şəhid olmağı xöşbəxtlik sayırdı. O, öz ölümü ilə Yəzidin əslində kimolduğunu hamıya çatdırdı. O, İslam dininin Yezid kimisinin təmsilçiliyi ilə qəbul olmasına razı ola bilməzdi. İmam Hüseyn (ə) deyirdi: "Kim Allahın razılığını düşünüb insanların qəzəbinə bu razılığı dəyişmirsə, Allah onun işlərini qaydaya salar.O kəsi ki insanların ondan razı qalmasına can atır,insanların öhdəsinə buraxılır".
Sonrakı məsum imamlarımız da insanlara İmam Hüseyn (ə) faciəsini unutmamağı tövsiyə edirdilər. Onlar Həzrət Hüseynin (ə) həlak olduğunu yeri ziyarət edirdilər.
ŞƏXSİ HƏYATI
İmam Hüseynin (ə) bir neçə xanımı olub. Kərbəla hadisələrində sağ qalan oğlu İmam Zeynal-Abidinin (ə) anası Sasani çarı ııı Yəzdəgirdin qızı Şəhribanu olub.
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2

IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
[img=left]http://zahedan.irib.ir/documents/697711/183940461/111.jpg?t=1445230168855[/img]
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
[img=left]https://c3.staticflickr.com/3/2056/2384949131_84de92d9dd_z.jpg?zz=1[/img]
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2
IMAM HÜSEYN -2