Rum rəqəmləri

Elm

9 144

Rum rəqəmləri
Vikipediya, açıq ensiklopediya
Roma say sistemi - qədim Romada istifadə edilən say sistemi. Sistem qədim dövrlərdən istifadə edilmiş, orta əsrlərdə müəyyən qədər dəyişdirilmiş və müasir vəziyyətə düşmüşdür.

Rum rəqəmləri
Bu sistemdə rəqəmləri müvafiq hərflərlə əvəz edirlər. Roma rəqəmləri əsasən nömrərlənmiş siyahılarda, siferblatlarda, tarixlərin yazılmasında istifadə və s. istifadə olunur.
Rum rəqəmləri
Simvollar[redaktə | əsas redaktə]
Roma rəqəmlərinin yazılışında 7 simvoldan istifadə olunur.
Rum rəqəmləri
Simvol Qarşılığı
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
Bu simvollar təkraralanma üsulu ilə Ərəb rəqəmlərinin yazılmasında istifadə olunur. Lakin bəzi hallarda qısalaşdırmaq üçün yerdəyişmədən də istifadə istifadə olunur. Məsələn 4 rəqəmi qısa olması üçün onu IIII yox IV kimi yazırlar; 40 rəqəmi də həmçinin XXXX yox, XL kimi yazılır. 5 milyondan yuxarı rəqəmlərin yazılışı müxtəlif cür olur.

Sıfır[redaktə | əsas redaktə]
Ümumiyyətlə sıfır rəqəmi Roma say sistemində yoxdur.

Roma rəqəmləri (Ərəb rəqəmləri ilə qarşılıqlı)[redaktə | əsas redaktə]
Ərəb rəqəmləri Roma rəqəmləri
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
15 XV
20 XX
25 XXV
30 XXX
35 XXXV
40 XL
45 XLV
50 L
55 LV
60 LX
65 LXV
70 LXX
75 LXXV
80 LXXX
85 LXXXV
90 XC
95 XCV
100 C
200 CC
500 D
600 DC
900 CM
1000 M
1500 MD
Rum rəqəmləri
Dünya üzərindəki bütün mədəniyyətlər və köhnə çağlardakı bütün insan birlikləri ədədlərlə iç- içə olmuşlar və rəqəmləri gündəlik həyatlarında tez-tez istifadə etmişlər. Tarix boyunca rəqəmlərin əhəmiyyəti böyükdür. Rəqəmlər olmasaydı tarix xronoloji olaraq sıralanamazdı. Hadisələr arasında səbəb nəticə əlaqəsi də qurulamazdı. Rəqəmlərin əhəmiyyəti tarixlə məhdud qalmaz gündəlik həyatda, ticarətdə, heyvandarlıqda da rəqəmlərə duyulan ehtiyac olduqca çoxdur. Keçmişdən bu yana bəzi mədəniyyətlər rəqəmlərini xüsusi bir şəkildə heç bir mədəniyyətdən almadan özləri təşkil etmişdir. Bəzi mədəniyyətlər isə başqa mədəniyyətlərdən təsirlənib onların rəqəm sistemlərini mənimsəmişlər. Mədəniyyətdən mədəniyyətə rəqəmlər fərqlilik göstərməkdədir.

Çox qədim zamanlarda Romalılar rəqəmləri hazırlayarkən Misirlilərdən olduğu kimi bəzi simvol və şəkilləri tekrarlamışlardır. Başlanğıcda simvol və hərfləri istifadə edərək, bu rəqəmləri ilk olaraq Romalılar Roma Rəqəmləri ya da Rum Rəqəmləri olaraq adlandırılmaqdadır. Romalılara aid qaynaqlarda, Roma Rəqəmləri yaradılarkən bir əlin barmaqlarından ilhamlandığı ifadə edilməkdədir. Roma Rəqəmləri hal-hazırda dünyanın bir çox ölkəsində istifadə edilən rəqəm qrupudur. Universal olması və bir çox yerdə istifadə edilməsi insanların böyük bir əksəriyyəti tərəfindən bilinməsini təmin etməkdədir. Roma rəqəmləri böyük ədədlər söz mövzusu oluğunda qeyri-kafi qalmaqdadır. Yəni dörd əməliyyat edərkən bu rəqəmlər istifadə olunur. Bir çox sahədə istifadə edilməsinə baxmayaraq əməliyyat etmədə qeyri-kafi qalmaqdadır. Roma rəqəmlərinin istifadə edildiyi yerlər; bəzi kitab səhifələrinin ilk 10 səhifəsini nömrələndirilməsində, maddə işarələri, saatlarda, əsrləri ifadə edərkən, tarixi hadisələrdə, eyni ada sahib padşahların və kralların ayrılması kimi sahələrdə istifadə edilməkdədir.
* Eyni adlı padşah və kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Luis kimi.
* Kitabların başlangıçlarındaki təqdim etmə və ön söz kimi hissələrdə.
* Tarixi hadisələrdə: I. Dünya Müharibəsi kimi.
* Əsr adlarında: XIX. əsr kimi.

Roma rəqəmlərinin istifadə edilən qismi məhduddur. Bunun səbəbi rəqəmlərin uzun simvollarla ifadə edilməsidir. Buna görə də insanlar, bu uzun simvolları istifadə etmək yerinə müasir arifmetik sayı sistemini istifadə etməni məsləhət bilmişdir. Çünki sayda istifadə edilən simvolların çox olması qarışıqlıq çıxmasına səbəb olmaqda və 4 əməliyyatın edilməsini maneə törətməkdədir. Bu vəziyyət Roma rəqəmlərinin istifadə sahəsini məhdudlaşdırmışdır. Yenə də bu rəqəmlərin lazım olan qisimi az qala hər ölkədə bilinməkdə və istifadə olunmaqdadır.

Roma rəqəmləri cədvəli

Simvol və Dəyər
S: 0.5 (yarım) (Latınca: Semis)
I: 1 (bir) (Latınca: Unus)
V: 5 (beş) (Latınca: quinque)
X: 10 (on) (Latınca: decem)
L: 50 (əlli) (Latınca: quinquaginta)
C: 100 (yüz) (Latınca: Centum)
D: 500 (beş yüz) (Latınca: quingenti)
M: 1000 (min) (Latınca: Mille)
Rum rəqəmləri
İlk on Roma sayı: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Roma rəqəmləriylə böyük ədədlər necə yazılır?

Roma rəqəmlərində, bir ədədin min qatını göstərmək üçün simvolun üzərinə bir üfüqi xətt, milyon qatını göstərmək üçün də əlaqədar simvolun üzərinə iki üfüqi xətt ilə ifadə edilir.

Roma rəqəmləri 1dən 100ə qədər
Rumi təqvim
Vikipediya, açıq ensiklopediya
Təqvim
Təqvim haqqında
Təqvim
tipi
Günəş, Ay, Ay-Günəş

Təqvim dövrü Uzun illərin
daxil edilməsi
Digər təqvimlər
Armelin · Assuriya · Astek · Bəhai · Benqal · Budda · Babil · Bizans · Vyetnam · Gilburd · Holosen · Qafqaz Albaniyası · Qriqori · Gürcü · Qədim yunan · Qədim Misir · Qədim hind · Qədim Çin · Qədim fars · Qədim slavyan · Yəhudi · Zərdüşt · Hindistan · İnk · Hicri-qəməri ·Hicri-şəmsi · İrland · Çin · Kont · Kopt · Malay · Mayya · Nepal · Yuli · Roma · Rumi · Simmetrik · Tamil · Tay: Ay, Günəş · Tibet · Üçmövsümlü · Türkmən · Universal · Fransız · Xanaane · Xani · Çuçxe · İsveç · Şumer · Efiopiya · Yava · Yapon
Rumi təqvim (türk. Rumi takvim) — təqvim, Osmanlı İmperiyasında 1840-cı ildən başlamaqla istifadə edilmiş və Türkiyə Respublikası zamanına — 1926-cı ilə qədər, istifadəsi davam etmiş rəsmi təqvim.

Mündəricat [gizlə]
1 Tarixi
2 Qriqori təqviminə uyğunlaşdırılma
2.1 Osmanlı İmperiyasında 125 sayılı qanunla Rumi təqvimdə edilmiş dəyişikliklərə əsasən:
2.2 Türkiyə Respublikasında 698 sayılı qanunla Rumi təqvimdə edilmiş dəyişikliklərə əsasən:
2.3 Daha sonra
3 Era
4 Aylar
5 Qeydlər
6 Xarici keçidlər
Tarixi[redaktə | əsas redaktə]
Osmanlı İmperiyasında 1839-cu ilə —Tənzimat dövrünə, qədər bütün islam ölkələrində olduğu kimi rəsmi təqvim Hicri-qəməri təqvimi idi. Hicri-qəməri təqvimin isə 33 ili təxminən 32 tropik ilə bərabərdir. Ay səhifələrinin dəyişməsinə əsaslanan Hicri-qəməri təqvim ili tropik ildən təx. 11 gün qısa olduğuna görə onda fəsillər daima yerlərini dəyişir. Məsələn, Hicri-qəməri təqvimin ayı həm qış fəslinə və həm də yay fəslinə təsəadüf edə bilər; başqa sözlə, haçansa qış fəslinə təsadüf edən Hicri-qəməri təqviminin ayı, 15-16 il sonra yay fəslinə təsadüf etməlidir. Bu hal isə Osmanlı İmperiyasında mövsümü işlərin planlaşdırılmasında və icrasında, o cümlədən, məhsula görə vergilərin toplanmasında və hesalanmasında çətinliklər yaradırdı.

Hələ 1677-ci ildə Sultan IV Mehmedin baş xəzinədarı Həsən paşanın təşəbbüsü ilə Hicri-qəməri təqvimin hər 33 ilində günəş təqviminə nisbətən yaranan 1 artıq ili atmaq yolu ilə maliyyə sənədlərini qaydaya salmağa başlamışdılar.

1740-ci ildə - I Mahmudun hakimiyyəti dövründə isə xəzinədar Atıf əfəndinin təklifi ilə maliyyə ilinin 1-ci ayı kimi Hicri-qəməri təqviminin məhərrəm ayı əvəzinə Yuli təqviminin mart ayı əsas götürüldü və vergilər də bu aydan başlayan dövrülük əsasında toplandı.

1794-cü ildə - I Əbdülhəmidin hakimiyyəti dövründə isə xəzinədar Osman əfəndinin təklifi ilə dövlət mədaxil-məxaricini də maliyyə ili əsasında hesablamağa başladılar.

1677-ci ildən maliyyə işləri üçün istifadə edilən Yuli təqvimi I Əbdülməcidin hakimiyyətə gəlməsindən az sonra - 13 mart 1840-cı ildə[1], Tənzimat çərçivəsində rəsmi təqvim statısu aldı və "Rumi təqvim"[2] deyə adlandı. Amma Rumi təqvim Yuli təqvimindən 2 cəhətinə görə fərqlənirdi:

1. Yuli təqvimində il yanvarın 1-də başladığı halda, Rumi təqvimdə "ilbaşı", yəni yeni təqvim ilinin 1-ci günü, mart ayının 1-i[3] idi;
2. O dövrdə Yuli təqvimində illərin nömrələnməsi miladdan başladığı halda, Rumi təqvimdə hicrət ili - 622-ci il, era kimi qəbul edilmişdi. Başqa sözlə, Osmanlı İmperiyasında rəsmən Rumi təqvimə keçilən tarix Yuli təqvimi ilə 1 mart 1840-cı il[4] idisə, Rumi təqvim ilə də yenə 1 mart, amma 1256-cı ilə müvafiq idi. Rumi təqvimin rəsmi təqvim olaraq qəbul edilməsindən sonra Osmanlı İmperiyası ərazisində hələ 30 il - miladi 1870-ci ilə qədər, Hicri-qəməri təqvim də rəsmi təqvim olaraq qalmışdı və yalnız qeyd edilən ildən sonra ondan tamamilə imtina edilmişdi.
Qriqori təqviminə uyğunlaşdırılma[redaktə | əsas redaktə]
1582-ci ildə Papa Qriqori tərəfindən Yuli təqvimində etdilən islahatdan sonra həmin təqvimin meydana çıxan yeni versiyası — "Qriqori təqvimi" adı ilə tanan yeni təqvim, artıq 20-ci əsrin əvvəllərində Avropa ölkələrinin əksəriyyətinin və dünya ölkələrinin çoxunun rəsmi təqvimi olmuşdu. Osmanlı İmperiyasında isə 21 fevral 1917-ci il tarixdə [5], 125 sayılı qanunla Rumi təqvim Qriqori təqviminə uyğunlaşdırıldı;

Osmanlı İmperiyasında 125 sayılı qanunla Rumi təqvimdə edilmiş dəyişikliklərə əsasən:[redaktə | əsas redaktə]
1332[6]-ci rumi ilinin 15 subat tarixindən sonra 1 mart tarixi gəldi, başqa sözlə, Rumi təqvimdən 13 gün silindi və Rumi təqvimdəki aylar Qriqori təqvimindəki müvafiq aylara tam uyğun oldu.
1333-cü Rumi ili əvvəlki illər kimi mart ayının 1-dən başlasa da qanuni-əvvəl (aralıq) ayının 31[7]-də başa çatdı.
1334-cü Rumi ilinin ilk günü isə miladi 1918-ci il illə eyni vaxtda və Qriqori təqviminə tam uyğun olaraq qanuni-sani (ocaq)[8] ayının 1-də başladı.
Türkiyə Respublikasında 698 sayılı qanunla Rumi təqvimdə edilmiş dəyişikliklərə əsasən:[redaktə | əsas redaktə]
Türkiyə Respublikasında 26 qanuni-əvvəl (aralıq) 1341-ci il[9] tarixdə qəbul olunmuş 698 saylı qanunla isə hicri erası əvəzinə, illərin nömrələnməsi üçün miladi eranı əsas götürdülər. Beləliklə də Rumi təqvim Qriqori təqviminə tam uyğulaşdırıldı və bundan sonra "Miladi təqvim", yaxud "Qriqori təqvimi" deyə adlanmağa başladı.

Daha sonra[redaktə | əsas redaktə]
Amma Türkiyə Respublikasında 1983-cü ilə qədər martın 1-i maliyyə ilinin başlanğıcı olmaqda davam etmişdi.

10 yanvar 1945-ci il tarixdə isə ay adlarından semit və köhnə osmanlıca olan 4-ü təmiz türk sözləri ilə əvəz edilmişdir.

Era[redaktə | əsas redaktə]
Rumi təqvimdə illərin nömrələnməsı hicri-qəməri təqvimdə olduğu kimi 622-ci ildən, yəni hicrətin baş verdiyi ildən başlayırdı, lakin aylar Yuli təqvimindən götürülmə idi və il mart ayının 1-də başlayırdı. Bu nöqteyi-nəzərdən isə 1 mart 622-ci il tarixi şərti olaraq Rumi təqvimin erası hesab edilməlidir.

Aylar[redaktə | əsas redaktə]
125 sayılı qanundan sonra sırası Maliyyə işlərində adı (1983-cü ilə qədər) Adı; (1945-ci ildə verilən yeni adı) Ərəb əlifbası ilə (ocmanlıca) adı Günlərin sayı Notlar
1 Onbirinci ay Qanuni-sani (Ocaq) كانون الثاني 31 İkinci qanun
2 Onikinci Ay Şubat شباط 28
3 Birinci ay Mart مارت 31
4 İkinci ay Nisan نيسان 30
5 Üçüncü ay Mayıs مايس 31
6 Dördüncü ay Haziran حزيران 30
7 Beşinci ay Temmuz تموز 31
8 Altıncı ay Ağustos أغسطس 31
9 Yeddinci ay Eylül أيلول 30
10 Səkkizinci ay Teşrini-əvvəl (Ekim) تشرين الاول 31 İlk teşrin
11 Doqquzuncu ay Teşrini-sani (Qasım) تشرين الثاني 30 İkinci teşrin
12 Onuncu ay Qanuni-əvvəl (Aralıq) كانون الاول 31 İlk qanun
Qeydlər[redaktə | əsas redaktə]
Jump up ↑ Yuli təqvimi ilə 1 mart 1840-cı ildə.
Jump up ↑ yəni Roma təqvimi.
Jump up ↑ Qriqori təqvimində bu martın 13-nə müvafiqdir.
Jump up ↑ Qriqori təqvimi ilə 13 mart 1840-cı il.
Jump up ↑ Rumi təqvimlə 8 Şubat 1332-ci il tarixdə.
Jump up ↑ 28 fevral 1917-ci il.
Jump up ↑ 1917-ci il dekabrın 31-də.
Jump up ↑ Yanvar.
Jump up ↑ 26 dekabr 1925-ci il

Conflict.az